< class="fs-t text-one text-2xl font-medium"> Algemene voorwaarden Versie 1.1 – september 2022

Algemene voorwaarden Camper Centrum Groningen https://www.campercentrumgroningen.nl

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 – Identiteit
 • Artikel 2 – Overeenkomst
 • Artikel 3 – Bestuurder
 • Artikel 4 – Gereden kilometers
 • Artikel 5 – Verzekering en eigen risico
 • Artikel 6 – Reparaties en schade
 • Artikel 7 – Wintersport, festivals, huisdieren
 • Artikel 8 – Bestemmingen
 • Artikel 9 – Gebruik camper
 • Artikel 10 – Huurperiode, wisseldag, thuis afleveren
 • Artikel 11 – Overschrijding termijn
 • Artikel 12 – Reservering en betaling
 • Artikel 13 – Annulering
 • Artikel 14 – Rijden met de camper
 • Artikel 15 – Gebruik van de camper op bestemming
 • Artikel 16 – Stalling eigen auto
 • Overige
 • Ten slotte

 

Artikel 1 – Identiteit

Camper Centrum Groningen

Amethiststraat 36

9743KJ Groningen

Nederland

T (050) 234 00 88

E info@campercentrumgroningen.nl

KVK 87176955

BTW nummer NL864226263B01

 

Artikel 2 – Overeenkomst

Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met de genoemde huurprijs, waarborgsom en eigen risico, tevens met de algemene voorwaarden. Bij in gebreke blijven van de verplichtingen van de huurder, heeft verhuurder het recht de huurovereenkomst te beëindigen, zonder tussenkomst van de rechter. Dit geldt eveneens, wanneer de gedragingen van de verhuurder hiertoe aanleiding zouden geven.

 

Artikel 3 – Bestuurder

De bestuurder van de camper dient minimaal de leeftijd van 23 jaar te hebben bereikt en minimaal 3 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs dat vereist is voor het besturen van de gehuurde camper. Niet-Nederlandse bestuurders dienen in het bezit te zijn van een geldig internationaal rijbewijs, dat in het land van herkomst kan worden aangevraagd. Alleen de bij naam in de reservering genoemde personen zijn gerechtigd de camper te besturen. Indien een andere dan genoemde bestuurder de camper gaat besturen, dient dit voor de aanvang van de huurperiode aangegeven te worden. Ook de andere bestuurder zal dan een geldig rijbewijs voor de huurperiode moeten kunnen overleggen.

 

Artikel 4 – Gereden kilometers

Per week is het toegestaan 2000 km te rijden zonder bijkomende kosten. Hierboven wordt per km €0,25 in rekening gebracht, te verrekenen met de borgsom. Bij een huurperiode van meer dan 3 weken is er geen kilometerbeperking.

 

Artikel 5 – Verzekering en eigen risico

De camper is WA en allrisk verzekerd. Dat wil zeggen dat schade aan anderen en schade aan de camper zelf verzekerd zijn. Het deel dat voor rekening van de huurder komt, het eigen risico, bedraagt €1.000 per schadegeval. Voor schades boven 2 meter bedraagt dit eigen risico € 1.500. Het is mogelijk om je eigen risico te verzekeren bij een derde partij vanaf €5,50 p/dag. Wij adviseren dit altijd te doen. Je kunt hiervoor terecht bij o.a. Allianz Verzekeringen.
Bij schades, waarbij het niet meer mogelijk is om de camper te gebruiken, zijn we voor vervangend vervoer verzekerd en zal er een vervangende camper ter beschikking worden gesteld. We zullen er alles aan doen om een zoveel mogelijk gelijkwaardig voertuig te verkrijgen, maar kunnen dit niet garanderen.

 

Artikel 6 – Reparaties en schade

In het geval van schade, ontstaan tijdens de huurperiode, dient de huurder ons zo spoedig mogelijk per mail of whatsapp met foto’s op de hoogte te stellen. Zo kunnen wij tijdig nieuwe onderdelen bestellen of andere voorbereidingen treffen. Deze schades zullen door ons hersteld worden en met de borg worden verrekend. Bij schade waarbij derden betrokken zijn, is het verplicht een Europees Schadeformulier in te vullen en eventueel (indien nodig) een politierapport te laten opmaken.

 

Artikel 7 – Wintersport, festivals, huisdieren

Het is verboden om met de gehuurde camper op wintersport te gaan. Uiteraard mag wel op doorreis door wintersportgebieden worden gereden, op weg naar de vakantiebestemming. Het kan zijn dat het gebruik van sneeuwkettingen en winterbanden vereist is. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het bijhuren en gebruik hiervan. Festivals zijn in principe uitgesloten, echter zijn er in overleg altijd mogelijkheden. Hetzelfde geldt voor huisdieren: Huisdieren zijn alleen in overleg toegestaan. Wanneer toestemming is gegeven voor huisdieren wordt er € 75,- extra schoonmaakkosten in rekening gebracht.

 

Artikel 8 – Bestemmingen

Alle landen, vermeld op de groene kaart, mogen met de camper bezocht worden, met uitzondering van landen waar op het moment van vertrek, code rood geldt. Dit staat los van de eventuele reisadviezen die gelden i.v.m. corona-maatregelen.

 

Artikel 9 – Gebruik camper

De huurder wordt geacht met de camper om te gaan “zoals een goed huisvader betaamt”. De camper wordt schoon, met een volle tank Diesel, volle tank AdBlue en met een complete inventaris verhuurd. De camper dient in dezelfde staat ingeleverd te worden. Dit houdt in dat de camper van binnen schoongemaakt is (de buitenkant reinigen wij zelf), het toilet geleegd is, de koelkast leeg en schoon is en het vuile water geloosd is (op de daarvoor bedoelde bestemming). Mocht dit niet het geval zijn, dan zijn wij genoodzaakt de volgende kosten in rekening te brengen:

 • Toilettank niet geleegd: € 50,-
 • Vuilwatertank niet geleegd: € 50,-
 • Brandstoftank niet vol: brandstofkosten + € 25,- administratiekosten
 • Binnenkant niet schoongemaakt: € 75,-

Bekeuringen en/of tol naheffingen worden verrekend of nagezonden. Tevens worden per bekeuring en/of tol naheffing € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.

 

Artikel 10 – Huurperiode, wisseldag, thuis afleveren

De huurperiode loopt van vrijdag of zaterdag 16.00 uur tot vrijdag of zaterdag 10.00 uur. Buiten het hoofdseizoen kan hier in overleg van worden afgeweken. De huurperiode is minimaal 1 week, tenzij anders overeengekomen. Eventuele extra dagen, na overleg, tegen de daarvoor overeengekomen dagprijs. Extra dagen uiteraard alleen bij beschikbaarheid van de camper. In overleg en indien mogelijk kan van de wisseldag afgeweken worden. Eventueel kan de camper thuis afgeleverd en ook weer opgehaald worden. Uiteraard tegen een redelijke vergoeding, afhankelijk van de woonplaats.

 

Artikel 11 – Overschrijding termijn

Indien de camper niet binnen de overeengekomen termijn is ingeleverd, zal Camper Centrum Groningen de schade die daardoor ontstaat in rekening brengen bij de huurder. Het betreft huurkosten en onkosten van de nieuwe huurders, extra reiskosten en andere eventuele bijkomende kosten. Het is daarom van groot belang, ten alle tijden op tijd terug te zijn en de camper uiterlijk op het afgesproken tijdstip in te leveren. Mocht een overschrijding voor de volgende huurder betekenen dat hij niet, of later moeten vertrekken, kan Camper Centrum Groningen hier nooit aansprakelijk voor gehouden worden. Wanneer de camper niet opnieuw verhuurd is dan wordt bij overschrijding van de inlevertijd het dagtarief in rekening gebracht exclusief €25,- administratie kosten.

 

Artikel 12 – Reservering en betaling

De reservering is akkoord wanneer er door ons een bevestiging is gestuurd. Daarna dient binnen 48 uur 35% van de overeengekomen huursom betaalt te worden. De resterende huursom dient uiterlijk vier weken voor aanvang van de huurperiode voldaan te zijn. De borg dient voor vertrek voldaan te zijn. Voor de betalingen zal huurder per mail een factuur ontvangen. Na inlevering van de schone camper, zonder schades of bijzonderheden, zal de borgsom binnen één week terugbetaald worden.

 

Artikel 13 – Annulering

Annulering dient per mail of aangetekend schrijven te gebeuren. De volgende kosten worden vervolgens in rekening gebracht:

 • Tot 10 weken voor aanvang huurperiode: 25% van de huursom
 • Tot 6 weken voor aanvang: 50% van de huursom
  • Mocht de camper alsnog verhuurd worden aan een nieuwe huurder zal dit 25% zijn ipv 50%.
 • Tot 4 weken voor aanvang: 100% van de huursom
  • Mocht de camper alsnog verhuurd worden aan een nieuwe huurder zal dit 25% zijn ipv 100%.

Het annuleringsrisico kan door huurder zelf worden verzekerd door het afsluiten van een annuleringsverzekering. Dit wordt door ons uitdrukkelijk geadviseerd.

Indien door omstandigheden de verhuurder niet in staat zal zijn de camper of een vervangend voertuig te leveren, kan de overeenkomst ontbonden worden, met volledige terugbetaling van de vooruit betaalde huursom, met een extra vergoeding van €25 per dag dat de huurder geen gebruik heeft kunnen maken van de camper. Dit geldt echter niet, wanneer dit het gevolg van omstandigheden die buiten de verantwoordelijkheid van de verhuurder vallen. Aansprakelijkheid van de verhuurder is dan ook uitgesloten.

 

Artikel 14 – Rijden met de camper

De bestuurder dient rekening te houden met de lengte en breedte van de camper. Bochten dienen daarom ruim genomen te worden. Vermijd smalle straten en laat, ondanks dat de camper is voorzien van een achteruitrijcamera, altijd iemand meekijken tijdens het manoeuvreren. De campers zijn tot wel 3 meter hoog, waardoor een tak, boom, viaduct of brug snel geraakt kan worden. Dergelijke reparaties zijn kostbaar. Het is van belang dat de bestuurder uitgerust en voorzicht is. Bagage en inventaris dient goed opgeborgen en/of vastgemaakt te worden en losse voorwerpen mogen niet vervoerd worden. Alle inzittenden dienen gebruik te maken van de veiligheidsgordels.

Onderweg dient wekelijks de bandenspanning en het oliepeil gecontroleerd te worden. In landen waar dit verplicht is wordt een markeringsbord op de fietsendrager gemonteerd. Dit bord is aanwezig bij de uitrusting, evenals veiligheidsvesten en een gevarendriehoek.

Voor de aanvang van de verhuur zal de huurder voorzien worden van duidelijke instructies met betrekking tot het gebruik van de camper.

 

Artikel 15 – Gebruik van de camper op bestemming

Op de plaats van bestemming dient de camper op correcte wijze gebruikt en gestald te worden. De camper mag alleen geparkeerd te worden op plaatsen waar dit is toegestaan. Om diefstal te voorkomen dient de camper wanneer deze niet onder toezicht is, goed afgesloten te worden en dient er altijd gebruik gemaakt te worden van de Bearlock beveiliging.

Om schade te voorkomen dient de luifel ’s nachts of bij het achterlaten van de camper altijd weer ingedraaid te worden. Noodweer kan onverwachts opsteken en luifels zijn niet bestand tegen extreme weersomstandigheden. Dergelijke schadegevallen zijn erg kostbaar en kosten voor herstel zullen vaak hoger uitvallen dan het eigen risico.

 

Artikel 16 – Stalling eigen auto

Wij bieden de mogelijkheid om, tijdens de verhuurperiode, de eigen auto kosteloos te stallen op ons afgesloten terrein, voorzien van camera beveiliging

Let op, dit geldt vanaf 1 december 2022. Tot deze datum is het wel mogelijk om een auto te stallen, maar op een niet afgesloten terrein (parkeerplaats van een manege).

Stalling geschiedt altijd op eigen risico. Camper Centrum Groningen is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van persoonlijke eigendommen.

 

Overige

Bij overige zaken, niet benoemd in de algemene voorwaarden, zal er overleg tussen Camper Centrum Groningen en huurder plaatsvinden, waarbij wij trachten een oplossing te vinden voor eventuele problemen. Mocht er onverhoopt geen oplossing gevonden worden zal tussenkomst van een in Nederland bevoegde rechter tot de mogelijkheden behoren. Het oordeel van de rechter zal in voorkomende gevallen bindend zijn. De persoonsgegevens worden door de verhuurder in de zin van de wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt.

 

Ten slotte

Er kunnen zich fouten of onvolledige gegevens voordoen op de website en in de algemene voorwaarden. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Indien een of meerdere artikelen in de algemene bepalingen en/of de huurovereenkomst nietig dan wel vernietigbaar blijken, blijven andere bepalingen rechtsgeldig en intact.

 

 

Om jou de best mogelijke ervaring op onze website te geven, maakt Camper Centrum Groningen gebruik van cookies.